Pauwels behaalt het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Pauwels behaalt het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Met groot genoegen kunnen we aankondigen dat we het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen hebben behaald. Deze mijlpaal markeert een belangrijke erkenning van onze inspanningen om duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsactiviteiten.

Om de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering kracht bij te zetten, ondertekenden we in 2021 het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Hierdoor verbonden we ons aan een aantal duurzame projecten, zodat we bewust bezig zijn met het verbeteren van enkele grotere wereldproblemen.

Concreet gingen we in zowel Oelegem als in Herent aan de slag met een actieplan. En met succes… want we mogen trots meedelen dat we een positieve beoordeling kregen van de evaluatiecommissie. De erkenning door VOKA is een grote eer, want dit bewijst dat we met onze acties doelgericht focussen op een duurzame toekomst.

Actiepunten

Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen is gebaseerd op 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Samen met kleine en grote ondernemingen in 194 landen wereldwijd streven we aan de hand van deze doelstellingen naar een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Zowel voor de site in Oelegem als voor de site in Herent werden concrete acties geformuleerd die kaderen binnen deze doelstellingen.

SHE-Manager Ludo Goossens: “Om het charter ook daadwerkelijk toegekend te krijgen, moesten we minstens 10 van de actiepunten voor zowel Oelegem als Herent kunnen afvinken, waarvan minstens 2 actiepunten tot onze core business moesten behoren. In april was het dan zover. Toen kwam het auditteam van VOKA langs om onze duurzame initiatieven te bespreken en te evalueren. Er volgde goed nieuws, want er werden voldoende actiepunten positief beoordeeld door de evaluatiecommissie. We hebben alles op alles gezet om dit jaar het certificaat te kunnen behalen en zijn dan ook enorm blij dat dit voor beide sites is gelukt.”

Hiernaast onze actiepunten:

  1. De carbon footprint werd onder de loep genomen.
  2. Er werd een energiestudie opgemaakt, waarbij energiebesparende maatregelen in kaart gebracht werden.
  3. Duurzame initiatieven zoals bijvoorbeeld de samenwerking met voedselbanken en Bloedserieus werden uitgelicht.
  4. Een nieuwe fietsenstalling, inclusief laadpunten voor elektrische fietsen, werden voorzien in Oelegem.
  5. De checklist die ingevuld moet worden door onze leveranciers werd uitgebreid met enkele duurzaamheidscriteria.
  6. Er werden sta-rustplaatsen voorzien in de productie.

De doelstellingen zijn en blijven voor Pauwels een kompas voor een toekomstgericht bedrijfsbeleid. Dus ook voor het volgend jaar zal er opnieuw een lijst opgemaakt worden met nieuwe actiepunten. Zo blijven we ons steeds engageren en inzetten voor een duurzame wereld.